Najlepszy kurs pisania scenariuszy dla początkujących

Praktyczna nauka warsztatu scenarzysty filmowego

168 godzin zajęć, seminaria i wykłady połączone z ćwiczeniami, prezentacje specjalne oraz wykłady mistrzowskie – 3 dni w miesiącu przez 8 miesięcy (październik-maj)

Profesjonalna opieka artystyczna znanych twórców

Wykładowcy i opiekunowie artystyczni – znani reżyserzy scenarzyści i producenci filmowi: Feliks Falk, Sławomir Fabicki, Maciej Karpiński, Jerzy Domaradzki, Jacek Kondracki, Michał J. Zabłocki

Realne szanse na realizację filmu według własnego scenariusza

Możliwość wdrożenia najlepszych scenariuszy słuchaczy przez WFDiF w Warszawie – największego państwowego producenta filmowego w Polsce (70 lat doświadczeń)

#scenariusz #scenariopisarstwo #scenarzysta

#scenariusze #scenarzyści #filmfabularny

więcej o rekrutacji Wytwórnia Scenariuszy

    WyTwórcy scenariuszy, zgłoście się!